Auto sa skladá z 30-tisíc komponentov. Koľko z nich (ne)skončí v odpade?