Pár slov o nás

Združenie UNIVNET


Univerzitnú a priemyselnú výskumno-edukačnú platformu recyklujúcej spoločnosti (UNIVNET) tvorí päť univerzít a Zväz automobilového priemyslu.


Hlavným cieľom je vytvorenie Národnej platformy pre recyklačné technológie v oblasti automobilového priemyslu.


Združenie UNIVNET, koordinované STU BA, sa zameriava na problematiku nových technológií a techník efektívneho zhodnocovania odpadov najmä v automobilovom priemysle s cieľom minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie a šetriť primárne energetické a surovinové zdroje.

Potenciál združenia UNIVNET zintenzívniť spoluprácu a výskum smerom k efektívnejšej a ekologickejšej obehovej ekonomike vychádza i z doterajších výsledkov, ktoré zahŕňajú štúdie a vedecké články členov a tímov UNIVNET-u v rôznych oblastiach odpadového hospodárstva doposiaľ uverejnených v dvoch publikáciách UNIVNET (2020, 2021).

LinkedIn Facebook YouTube
 • 2016SmartOdpady

  Integrovaná informačná a inovačná platforma recyklačných technológií www.odpady-az.sk
 • 2019vznik UNIVNET

  spoločné úsilie piatich výskumných univerzít a ZAP SR
 • 2020Prvá publikácia

  "Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu"
 • 2021Druhá publikácia

  "Progresívne technológie zhodnocovania odpadov v automobilovom priemysle"
UNIVNET je pokračovaním iniciatívy alebo výsledkov projektu „Integrovaná výskumná platforma na hodnotenie individuálnych tokov odpadu, najmä v automobilovom priemysle“, 2016 – 2017. Potreba takejto platformy vznikla v súlade so zámermi EK preskúmať ciele v oblasti recyklácie a ďalších odpadov stanovené v kľúčových smerniciach upravujúcich odpadové hospodárstvo. Vytvorenie platformy odzrkadľovalo zámer EÚ smerovať k obehovému hospodárstvu a prostredníctvom „Programu nulového odpadu pre Európu“ podporovať recykláciu, znižovať spotrebu primárnych surovín, zaisťovať prístup k dôležitým surovinám prostredníctvom zhodnocovania odpadu, a tým vytvárať priestor pre udržateľný hospodársky rast.

Výskumné výstupy

Aktuálny výskum a vývoj


1Najnovší výskum a vývoj technológií zhodnocovania odpadov v automobilovom priemysle 2020 – 2021
Potenciál združenia UNIVNET zintenzívniť spoluprácu a výskum smerom k efektívnejšej a ekologickejšej obehovej ekonomike vychádza i z doterajších výsledkov, ktoré zahŕňajú štúdie a vedecké články členov a tímov UNIVNET-u v rôznych oblastiach odpadového hospodárstva doposiaľ uverejnených v dvoch publikáciách UNIVNET 2020, 2021 Čítaj viac
2Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR 2020
Podrobnejšie informácie z ôsmych riešených oblastí UNIVNET združenia sú prezentované aj formou publikácie Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR, ktorá bola vydaná aj v tlačenej podobe koncom septembra 2020.
Obsah publikácie Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR Čítaj viac
3Integrovaná informačná a inovačná platforma recyklačných technológií
Publikácia UNIVNET združenia Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR sa zaoberá súčasným stavom spracovania starých vozidiel, prognózami množstiev odpadov pri rôznych modelových scenároch a informuje o vyvíjanom informačnom systéme “SmartOdpady“ – Integrovaná informačná a inovačná platforma recyklačných technológií [INFORMATION AND INNOVATION PLATFORM FOR RECYCLING TECHNOLOGIES]
Čítaj viac o SmartOdpady systéme
4Abstrakty odborných prezentácií Technika ochrany prostredia – TOP 2020
Členovia UNIVNET mali prezentovať pokrok v riešení úloh na 26. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie „Technika ochrany prostredia – TOP 2020“, ktorá bola plánovaná pod záštitou MŽP SR a rektora STU BA od 30.9. – 2.10.2020. Žiaľ, z dôvodu pretrvávajúcich epidemiologických opatrení, tento ročník konferencie TOP 2020 bol zrušený. Abstrakty pripravených odborných prezentácií sú dostupné na webstránke konferencie
Abstrakty pripravených odborných prezentácií sú dostupné na webstránke konferencie Čítaj viac

Galéria


Celá galéria

Kalendár

No Events

Kontakt

Radi vám zodpovieme vaše otázky


Ak máte záujem pripojiť sa k UNIVNET, stať sa projektovým partnerom alebo potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás na adrese info@univnet.sk alebo použite kontaktný formulár.Na sociálnych sieťach nás nájdete pod názvom UNIVNET Research.

Facebook|LinkedIn|YouTube

  Kontaktný formulár


  Kontakt