Aktuality

24. januára 2024

Zborník prednášok z konferencie TOP 2023

30. novembra 2023

Zbierka abstraktov z konferencie TOP 2023

27. septembra 2023

Získavanie cenných zložiek z vyradených Li automobilových akumulátorov cestou materiálovej recyklácie.

Téma riešenia bola zameraná na materiálovú recykláciu vyradených lítiových akumulátorov (LiA) z elektromobilov. Je to náročná problematika vzhľadom na široké rozmedzie materiálového zloženia vyrábaných LiA, dynamiku vývoja konštrukcie LiA, množstvo výrobcov LiA ako aj nízku úroveň poznania. Riešenie smerovalo hlavne […]
7. júla 2023

Konferencia TOP 2023, Technika ochrany prostredia, 14. – 16.11. 2023, Starý Smokovec

Obehové hospodárstvo – silný nástroj udržateľnosti priemyslu 27. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie TOP 2023, Technika ochrany prostredia Odborníci zaoberajúci sa environmentálnymi, technologickými, ekonomickými a legislatívnymi aspektmi ochrany životného prostredia sa opäť stretnú na medzinárodnej vedeckej konferencii TOP 2023, Technika ochrany […]

Pár slov o nás

Združenie UNIVNET


Univerzitnú a priemyselnú výskumno-edukačnú platformu recyklujúcej spoločnosti (UNIVNET) tvorí päť univerzít a Zväz automobilového priemyslu.


Hlavným cieľom je vytvorenie Národnej platformy pre recyklačné technológie v oblasti automobilového priemyslu.


Združenie UNIVNET, koordinované STU BA, sa zameriava na problematiku nových technológií a techník efektívneho zhodnocovania odpadov najmä v automobilovom priemysle s cieľom minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie a šetriť primárne energetické a surovinové zdroje.

Potenciál združenia UNIVNET zintenzívniť spoluprácu a výskum smerom k efektívnejšej a ekologickejšej obehovej ekonomike vychádza i z doterajších výsledkov, ktoré zahŕňajú štúdie a vedecké články členov a tímov UNIVNET-u v rôznych oblastiach odpadového hospodárstva doposiaľ uverejnených v publikáciách UNIVNET.

 • 2016SmartOdpady

  Integrovaná informačná a inovačná platforma recyklačných technológií www.odpady-az.sk
 • 2019vznik UNIVNET

  spoločné úsilie piatich výskumných univerzít a ZAP SR
 • 2020Prvá publikácia

  "Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu"
 • 2021Druhá publikácia

  "Progresívne technológie zhodnocovania odpadov v automobilovom priemysle"
 • nov 2021Tretia publikácia (len v anglickom jazyku)

  Analysis of the State, Forecasts and New Technologies of Waste Recovery in the Automotive Industry, ISBN: 978-3-96595-008-5, RAM-Verlag
 • okt 2022Štvrtá publikácia (len v anglickom jazyku)

  Smart Technologies for Waste Processing from the Automotive Industry, ISBN: 978-3-96595-008-5, RAM-Verlag
UNIVNET je pokračovaním iniciatívy alebo výsledkov projektu „Integrovaná výskumná platforma na hodnotenie individuálnych tokov odpadu, najmä v automobilovom priemysle“, 2016 – 2017. Potreba takejto platformy vznikla v súlade so zámermi EK preskúmať ciele v oblasti recyklácie a ďalších odpadov stanovené v kľúčových smerniciach upravujúcich odpadové hospodárstvo. Vytvorenie platformy odzrkadľovalo zámer EÚ smerovať k obehovému hospodárstvu a prostredníctvom „Programu nulového odpadu pre Európu“ podporovať recykláciu, znižovať spotrebu primárnych surovín, zaisťovať prístup k dôležitým surovinám prostredníctvom zhodnocovania odpadu, a tým vytvárať priestor pre udržateľný hospodársky rast.

Výskumné výstupy

Aktuálny výskum a vývoj


1Konferencia UNIVNET 2022
Odborníci zaoberajúci sa environmentálnymi, technologickými, ekonomickými a legislatívnymi aspektmi ochrany životného prostredia sa stretli na konferencii UNIVNET 2022 – Innovative Machines, Technologies, and Materials in Circular Economy Environment, v dňoch 26.9. – 28.9.2022 v Brne. Hlavné zameranie konferencie boli inovatívne zariadenia a technológie v cirkulárnej ekonomike. Prezentované boli aj výstupy členov UNIVNET uverejnené v poradí už štvrtej odbornej publikácii Smart technologies for waste processing from the automotive industry, Scientific Monograph of UNIVNET 2021, Bratislava, July 2022 [ISBN: 978-3-96595-023-8]
Prezentácie a abstrakty - CONFERENCE PROCEEDINGS Čítaj viac
2Odborný seminár UNIVNET 26. novembra 2021
Počas celodenného seminára 26. novembra 2021 hlavní riešitelia UNIVNET prezentovali celkovo 12 tém. Prof. Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, na úvod prezentoval tému spracovanú v spolupráci so ZAP SR, v ktorej zosumarizoval výsledky analýzy množstiev a spracovateľských kapacít odpadov z automobilového priemyslu na Slovensku.
Prezentácie a abstrakty z tohto seminára zverejníme postupne na tejto stránke. Čítaj viac
3Najnovší výskum a vývoj technológií zhodnocovania odpadov v automobilovom priemysle 2020 – 2021
Potenciál združenia UNIVNET zintenzívniť spoluprácu a výskum smerom k efektívnejšej a ekologickejšej obehovej ekonomike vychádza i z doterajších výsledkov, ktoré zahŕňajú štúdie a vedecké články členov a tímov UNIVNET-u v rôznych oblastiach odpadového hospodárstva doposiaľ uverejnených v dvoch publikáciách UNIVNET 2020, 2021 Čítaj viac
4Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR 2020
Podrobnejšie informácie z ôsmych riešených oblastí UNIVNET združenia sú prezentované aj formou publikácie Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR, ktorá bola vydaná aj v tlačenej podobe koncom septembra 2020.
Obsah publikácie Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR Čítaj viac
5Integrovaná informačná a inovačná platforma recyklačných technológií
Publikácia UNIVNET združenia Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR sa zaoberá súčasným stavom spracovania starých vozidiel, prognózami množstiev odpadov pri rôznych modelových scenároch a informuje o vyvíjanom informačnom systéme “SmartOdpady“ – Integrovaná informačná a inovačná platforma recyklačných technológií [INFORMATION AND INNOVATION PLATFORM FOR RECYCLING TECHNOLOGIES]
Čítaj viac o SmartOdpady systéme

Galéria


Celá galéria

Kalendár

No Events

Kontakt

Radi vám zodpovieme vaše otázky


Ak máte záujem pripojiť sa k UNIVNET, stať sa projektovým partnerom alebo potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás na adrese info@univnet.sk alebo použite kontaktný formulár.Na sociálnych sieťach nás nájdete pod názvom UNIVNET Research.

Facebook|LinkedIn|YouTube

  Kontaktný formulár