Do akej miery je zhodnocovanie odpadov z automobilového priemyslu efektívne?