Konferencia TOP 2023, Technika ochrany prostredia, 14. – 16.11. 2023, Starý Smokovec