Získavanie cenných zložiek z vyradených Li automobilových akumulátorov cestou materiálovej recyklácie.