Najnovšie z činnosti členov UNIVNET – online seminár, 26. november 2021