Aktuality

12. decembra 2022

Do akej miery je zhodnocovanie odpadov z automobilového priemyslu efektívne?

O téme recyklácie odpadov z automobilového priemyslu hovorí v relácii Analýzy a diskusie Jozef Krilek z Technickej univerzity vo Zvolene Analýzy a diskusieSobota 3.09.2022 14:30 Diskusná relácia na aktuálne témy z košického a banskobystrického štúdia. Hosť relácie Analýzy a diskusie […]
21. októbra 2022

Najnovší výskum a vývoj technológií zhodnocovania odpadov v automobilovom priemysle 2020 – 2022

UNIVNET publikácie a vedecké monografie 2020 – 2022 UNIVNET už niekoľko rokov spolupracuje so zástupcami automobilového priemyslu, so spracovateľmi, zhodnocovateľmi a zneškodňovateľmi odpadu z automobilov počas celého ich životného cyklu. Doterajšie výsledky UNIVNET sú obsiahnuté v publikáciách a vedeckých monografiách. UNIVNET […]
21. októbra 2022

Závery z konferencie UNIVNET 2022 – Innovative Machines, Technologies, and Materials in Circular Economy Environment

26. – 28.9. 2022, Brno, Golfový Resort Kaskáda, Česká republika Odborníci zaoberajúci sa environmentálnymi, technologickými, ekonomickými a legislatívnymi aspektmi ochrany životného prostredia sa stretli na konfrencii UNIVNET 2022 – Innovative Machines, Technologies, and Materials in Circular Economy Environment,  v dňoch 26.9. […]
19. septembra 2022

Auto sa skladá z 30-tisíc komponentov. Koľko z nich (ne)skončí v odpade?

O cirkulárnej ekonomike hovorí v relácii Pravda o klíme Pavol Ochotnický z Ekonomickej univerzity v Bratislave, 11.08.2022 Čo je obehové hospodárstvo a kde končí väčšina výrobkov? Dá sa zhodnotiť každý odpad? O koľko súčiastok menej má elektrické auto oproti klasickému? […]
25. júla 2022

Konferencia UNIVNET 2022, Brno, 26. – 28.9. 2022

Innovative Machines, Technologies, and Materials in Circular Economy Environment Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu UNIVNET 2022 – Innovative Machines, Technologies, and Materials in Circular Economy Environment, ktorá sa koná v dňoch 26. – 28.9. 2022 v Brne, Golfový Resort Kaskáda, […]
30. novembra 2021

Najnovšie z činnosti členov UNIVNET – online seminár, 26. november 2021

Hľadanie zdrojov aktuálnych informácií o odpadoch z automobilového priemyslu a intenzívnejšieho prepojenia teórie z praxou pre dosahovanie konkrétnych výsledkov realizovateľných na trhu Plánované podujatie združenia UNIVNET, ktoré sa malo uskutočniť prezenčne na Zemplínskej šírave, sa uskutočnilo piatok 26. novembra 2021 formou online seminára. Počas […]
23. júna 2021

Znepokojujú individuálne dovozy ojazdených vozidiel

Na tlačovej konferencii vo štvrtok 17.6.2021 vedúci predstavitelia Zväzu automobilového priemyslu SR zhodnotili uplynulé obdobie, výzvy súčasnosti a stav na Slovensku v kontexte celoeurópskeho vývoja
23. júna 2021

Aktuálne o vývoji v odpadovom hospodárstve

Na odbornom podujatí RECYKLÁCIA ODPADOV 2021, ktorú v pondelok 14. júna 2021 zorganizovala spoločnosť Kongres STUDIO v Bratislave, sa hovorilo najmä o legislatíve v odpadovom hospodárstve, biologicky rozložiteľnom odpade, zodpovednosti výrobcov s nakladaním s odpadmi a recyklácii určitých druhov odpadov. Medzi prednášajúcimi bol aj prof. Havlík, aktívny člen združenia UNIVNET, s jeho prezentáciou na tému vybíjania zvyškových napätí lítiových akumulátorov v procese ich materiálovej recyklácie.
2. júna 2021

Najnovší výskum a vývoj technológií zhodnocovania odpadov v automobilovom priemysle 2020 – 2021

Potenciál združenia UNIVNET zintenzívniť spoluprácu a výskum smerom k efektívnejšej a ekologickejšej obehovej ekonomike vychádza i z doterajších výsledkoch, ktoré zahŕňajú štúdie a vedecké články členov a tímov UNIVNET-u v nasledujúcich oblastiach...
12. februára 2021

Horizont Európa – nový program EÚ v oblasti výskumu a inovácií

Horizont Európa – štruktúra programu a prvé výzvy Očakáva sa, že prvý strategický plán Horizon Europe na roky 2021-2024 bude prijatý vo februári 2021. Prvé pracovné programy budú zverejnené do apríla 2021. Je možné, že pracovné programy pre Európsku radu pre […]
9. decembra 2020

SLOVENSKO BUDE MAŤ NÁRODNÉ BATÉRIOVÉ CENTRUM – NBC

Národné batériové centrum (NBC) má zohrávať dôležitú rolu v zvyšovaní podielu technológií vyrobených na Slovensku v automobiloch vyrobených u nás. Batérie sú samozrejme jedným z najdôležitejších komponentov. V snahe zakladateľov NBC o popredné miesto v tejto oblasti je nevyhnutné naštartovanie intenzívnejšej spolupráca slovenskej veda s priemyslom.
7. decembra 2020

Lithium Recovery from Li Enriched Slag —Thermodynamic Study, Kinetic Study, and Dry Digestion

A Combined Pyro- and Hydrometallurgical Approach to Recycle Pyrolyzed Lithium-Ion Battery Black Mass Part 2: Lithium Recovery from Li Enriched Slag —Thermodynamic Study, Kinetic Study, and Dry Digestion, Jakub Klimko, Dušan Oráč, Andrea Miškufová, Claudia Vonderstein, Christian Dertmann, Marcus Sommerfeld, Bernd Friedrich and Tomáš Havlík, a scientific article published: 23 Nov 2020, 26 pages