Aktuality

12. augusta 2021

Najnovšie z činnosti členov UNIVNET

Hľadanie zdrojov aktuálnych informácií o odpadoch z automobilového priemyslu a intenzívnejšieho prepojenia teórie z praxou pre dosahovanie konkrétnych výsledkov realizovateľných na trhu Dôležitým bodom online zasadnutia koordinačného výboru UNIVNET dňa 17. júna 2021 bola dohoda na preklade skrátenej verzie v poradí druhej publikácie UNIVNET „Progresívne […]
23. júna 2021

Znepokojujú individuálne dovozy ojazdených vozidiel

Na tlačovej konferencii vo štvrtok 17.6.2021 vedúci predstavitelia Zväzu automobilového priemyslu SR zhodnotili uplynulé obdobie, výzvy súčasnosti a stav na Slovensku v kontexte celoeurópskeho vývoja
23. júna 2021

Aktuálne o vývoji v odpadovom hospodárstve

Na odbornom podujatí RECYKLÁCIA ODPADOV 2021, ktorú v pondelok 14. júna 2021 zorganizovala spoločnosť Kongres STUDIO v Bratislave, sa hovorilo najmä o legislatíve v odpadovom hospodárstve, biologicky rozložiteľnom odpade, zodpovednosti výrobcov s nakladaním s odpadmi a recyklácii určitých druhov odpadov. Medzi prednášajúcimi bol aj prof. Havlík, aktívny člen združenia UNIVNET, s jeho prezentáciou na tému vybíjania zvyškových napätí lítiových akumulátorov v procese ich materiálovej recyklácie.
2. júna 2021

Najnovší výskum a vývoj technológií zhodnocovania odpadov v automobilovom priemysle 2020 – 2021

Potenciál združenia UNIVNET zintenzívniť spoluprácu a výskum smerom k efektívnejšej a ekologickejšej obehovej ekonomike vychádza i z doterajších výsledkoch, ktoré zahŕňajú štúdie a vedecké články členov a tímov UNIVNET-u v nasledujúcich oblastiach...
12. februára 2021

Horizont Európa – nový program EÚ v oblasti výskumu a inovácií

Horizont Európa – štruktúra programu a prvé výzvy Očakáva sa, že prvý strategický plán Horizon Europe na roky 2021-2024 bude prijatý vo februári 2021. Prvé pracovné programy budú zverejnené do apríla 2021. Je možné, že pracovné programy pre Európsku radu pre […]
9. decembra 2020

SLOVENSKO BUDE MAŤ NÁRODNÉ BATÉRIOVÉ CENTRUM – NBC

Národné batériové centrum (NBC) má zohrávať dôležitú rolu v zvyšovaní podielu technológií vyrobených na Slovensku v automobiloch vyrobených u nás. Batérie sú samozrejme jedným z najdôležitejších komponentov. V snahe zakladateľov NBC o popredné miesto v tejto oblasti je nevyhnutné naštartovanie intenzívnejšej spolupráca slovenskej veda s priemyslom.
7. decembra 2020

Lithium Recovery from Li Enriched Slag —Thermodynamic Study, Kinetic Study, and Dry Digestion

A Combined Pyro- and Hydrometallurgical Approach to Recycle Pyrolyzed Lithium-Ion Battery Black Mass Part 2: Lithium Recovery from Li Enriched Slag —Thermodynamic Study, Kinetic Study, and Dry Digestion, Jakub Klimko, Dušan Oráč, Andrea Miškufová, Claudia Vonderstein, Christian Dertmann, Marcus Sommerfeld, Bernd Friedrich and Tomáš Havlík, a scientific article published: 23 Nov 2020, 26 pages
27. novembra 2020

Expression of Interest

Slovak research universities and the Automotive Industry Association offer their expertise in Horizon 2020 projects with focus on recycling and waste recovery in the automotive industry.
1. októbra 2020

Technika ochrany prostredia

Členovia UNIVNET mali prezentovať pokrok v riešení úloh na 26. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie. Technika ochrany prostredia – TOP bola plánovaná pod záštitou MŽP SR a rektora STU BA.
2. júla 2020

Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu

Publikácia sa zaoberá súčasným stavom spracovania starých vozidiel, prognózami množstiev odpadov pri rôznych modelových scenároch, informuje o vyvíjanom informačnom systéme Smart odpady.
10. mája 2020

Podporte transformáciu odpadového hospodárstva

Integrovaná platforma SmartOdpady prešla takmer desaťročným vývojom a má prispieť k tomu, aby subjekty v reťazci nakladania s odpadom začali zdieľať údaje a nie si navzájom iba vymieňali informácie ako doteraz.
6. apríla 2020

Odborná a finančná správu združenia UNIVNET

Členovia združenia UNIVNET, 5 univerzít a ZAP SR, v uplynulom období pripravili odbornú a finančnú správu združenia za rok 2019, ktorú predložili Ministerstvu školstva SR.
Kontakt