Aktuality

2. februára 2020

UNIVNET 2020-2022

Združenie UNIVNET, koordinované STU BA, sa zameriava na problematiku nových technológií a techník efektívneho zhodnocovania odpadov najmä v automobilovom priemysle.
Kontakt